ASK-CoolNET to projekt związany z budową i działaniem amatorskiej sieci komputerowej, który wystartował w 2001 roku. Były to czasy gdy dostęp do internetu nie był jeszcze czymś ogólnie dostępnym, łatwym i tanim. A ponieważ chciałem mieć do niego dostęp, postanowiłem zrealizować to przedsięwzięcie. Poniżej wrzucam…